Giới thiệu

Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC) tiếp tục khẳng định vai trò hàng đầu của VACNE; đồng thời là một đơn vị mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu triển khai các đề tài, nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở khu vực phía Nam nước ta.

Cùng với việc chủ trì lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án công nghiệp, thủy điện, khu bảo tồn thiên nhiên, Trung tâm còn tham gia một số dự án quốc tế do Ngân hàng thế giới và tổ chức JICA (Nhật bản) tài trợ về quản lý, bảo vệ môi trường tại Việt Nam. 

Dự án nổi bật

lĩnh vực hoạt động

Tư vấn môi trường

Dịch vụ quan trắc môi trường

Cung cấp thiết bị môi trường

Nghiên cứu khoa học

Huấn luyện – đào tạo

Thiết kế
và thi công công trình xử lý môi trường

TIN TỨC & SỰ KIỆN

đối tác

CENTIC

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH VÀ SÁNG TẠO (SITECH)

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG, NĂNG LƯỢNG VÀ SẢN PHẨM (ENTECH)

HỘI BẢO VỆ THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (VACNE)

AJINOMOTO CO.

VEDAN

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

CÔNG TY ANCHOR